Vật tư thiết bị công nghiệp

Sản xuất vật liệu cách nhiệt

Mua bán motor điện / Lắp đặt phòng net trọn gói / Giá máy nóng lạnh kangaroo

Việc sản xuất và nâng cao chất lượng VLCN có liên quan
chật chẽ với quá trình phát triển của công nghiệp hiện đại. Iliện nay người ta đã sản xuất được hơn 25 loại sản phẩm cách nhiệt. Trong đó vật liệu và sản phẩm trên cơ sở nguyên liệu khoáng, xỉ, thủy tinh và amiăng đóng vai trò quan trọng.
Bông khoáng và sản phẩm từ bông khoáng
Bông khoáng là VLCN bao gốm khối sợi dạng thủy tinh, các mảnh vụn silicat và những sợi ngắn cực mảnh được sản xuất từ hỗn hợp nóng chảy của các khoáng vật tạo đá hoặc xỉ luyện kim.
Tùy thuộc vào phương pháp sản xuất, sợi bông khoáng thường ộ dm không lớn hơn 2%. Bổng khoáng được sản xuất bằng cách Ihổi hoặc li tâm.
Hiện nay bông khoáng đang chiếm vị trí hàng đẩu trong số Iihiíng VLCN vô cơ. Điểu đó được giải thích bằng nguổn nguyên llộu vô tận, sản xuất đơn giản, độ hút ẩm nhỏ và giá thành mW nó tương đối thấp. Nhưng việc sử dụng bông khoáng tơi !■ oách nhiệt cũng có những khó khản do các nhược điểm của Itmi vật liệu này là khi chuyên chở và bào quản bông dễ bị lèn rlirtt và vón cục, một số bị gãy và biến thành bụi ; trong kết
Au phải có phương tiện bảo vệ để tránh sự lèn ép cơ học ;
chi phí lao động lớn khi láp đặt. Để khác phục những nhược điểm của bông khoáĩig rời, người ta đã chế tạo ra các sản phẩm như nỉ, tấm cứng và bán cứng, vỏ, hình quạt, ống trụ và các sản phẩm khác.