Vật tư thiết bị công nghiệp

Sản phẩm than bùn cách nhiệt

Sản phẩm sản xuất ở dạng tấm, vỏ hình quạt và sử dvmẩ cho các kết cấu bao che nhà cấp III, bể mặt các thiết bị cOnfl nghiệp, đường ống dẫn khi nhiệt độ từ – 60°c đến 100( Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm loại này là loại than liUn tấng trên, ít bị phân rã và có cấu tạo sợi thuận tiện cho vlệ« chế tạo sản phẩm ép có chất lượng cao. Tấm có kích thưới! 1000 X 500 X 30mm được sản xuất bằng cách ép than bùn troiti khuôn thép có hoặc không có phụ gia và sau đđ được sấy 4 nhiệt độ 120 – 150°c.
Tùy thuộc vào độ ẩm ban đầu của nguyên liệu người ta chlậ ra 2 phương pháp : ướt (độ ẩm 90 – 95%) và khô (độ rfin khoảng 35%). Trong phương pháp ướt, nước dư thừa khi 4||| được tách ra qua lưới kim loại.
Theo khối lượng thê’ tích, tấm than bùn chia ra 2 loại mAti I 170 và 220 với cường độ uốn 3 kG/cm2, hệ số dẫn nhiệt ở trạnặl thái khô là 0,052 kCal/m.°C.h, độ ẩm không lớn hơn 15%.
Tấm fibrôlit
Đó là loại vật liệu cách nhiệt và chịu lực cách nhiệt đư