Vật tư thiết bị công nghiệp

Phân loại chất dẻo

Mua bán động cơ điện / In kỷ yếu / Giám sát hành trình

Chất dẻo là tên gọi của một nhđm vật liệu hữu cơ (nhân tạo hoặc thiên nhiên), mà các cao phân tử – polime – là thành phần chính của nó, có khà năng tạo hỉnh dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất và sau vẫn giữ nguyên được hĩnh dạng đó. Thành phần của chất dẻo như sau : chãt kết dính (polime), chất độn (bột vô cơ hoặc hữu cơ, sợi, vải, vẩy), chất hóa dểo (để cải thiện khả năng tạo hình cho chất dẻc), chất rắn nhanh và chất tạo màu. Cấu trúc và tính chất của chất dẻo, ngoài polime còn phụ thuộc vào các cấu tử khác.
Pôlime sử dụng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo xây dựng nhận được bằng phương pháp tổng hợp từ các chất đơn giản (đơn phân). Theo cấu tạo của mạch polime người ta chia polime thành polime mạch cacbon (trong mạch chỉ có nguyên tử cácbon) và polime dị mạch (ngoài cacbon còn có oxy, nitơ và các nguyên tố khác). Theo phương pháp sản xuất chúng được chia ra hai nhđm : nhóm A gổm những polime được sản xuất bằng phương pháp trùng hợp chuỗi và nhđm B gổm những polime nhận được bàng phương pháp trùng ngưng và trùng hợp phân đoạn. Những polime được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp sản xuất vật liệu và sản phẩm xây dựng là : Nhóm A polietylen, polipropylen, polivinylclorit, poliizobutylen, polistiron, polivinylaxêtát, poliacrilát v.v… Nhóm B : fenol alđêhyt, fenol fomaldéhyt, rezoxin fomaldehyt, polime trên cơ sở trùng ngưng (amit và amin fomaldehyt, polime gliftan, poliuretan, poliesteacrilat) cũng như silic hữu cơ và êpoxít.
Chất độn thường ở dạng bột, sợi và vẩy. Chất độn dạng bột (bột thạch anh, đá phấn, barit, hoạt thạch và các chất bột hữu cơ) tạo cho chát dẻo nhiểu tính chất có giá trị (bển nhiệt, bổn axit, v.v…) và cũng có thể nâng cao độ cứng, tăng độ bền lâu, giảm giá thành. Chất độn dạng sợi (sợi amiảng, gỗ, thủy tinh) được sử dụng khá rộng rãi, chúng làm tảng cuờng độ, giảm dí) giòn, tâng độ bền nhiệt và độ bền va đập cho chất dẻo. Chiu độn dạng vẩy (giẵy, vải bông, vải thủy tinh, cactông amiăng, dăm bào gỗ, …) cũng làm tăng cường độ chất dẻo.