Vật tư thiết bị công nghiệp

Nỉ cách nhiệt

Lắp đặt phòng net tại Hoàng Sơn / Máy nóng lạnh kangaroo / http://batdongsankimphat.vn / Tượng phúc lộc thọ

Nỉ cách nhiệt trên cơ sở bông khoáng gồm có một số loại sau đây.
Ni khâu dùng để bảo vệ nhiệt cho các kết cấu bao che của nhà, các thiết bị công nghiệp và đường ống dẫn có nhiệt độ I nhỏ hơn 400°c. Loại nỉ này được chế tạo như sau : Băng chuyển chuyển bông từ buổng lắng sợi sang buồng làm lạnh, ở đđ tấm thảm bông khoáng được ép đến chiêu dày cho trước, đổng thời được làm nguội bàng không khí lạnh. Sau đó tấm sản phẩm được chuyển đến máy khâu để khâu lại bằng dây kim loại vrt chí đặc biệt. Trên máy khâu thảm được cắt thành từng tấm C(5 I kích thước cho trước rỗi được cuộn lại và đóng gói. Kích thướr 1 của nỉ : dài 2000, rộng 900 – 1300 và dày 60mm. Ni có mác [1 (theo khối ìượng thể tích) 150, Ả = 0,04 kCal/m.°C.h.
Nỉ khâu trên lưới kim loại được sản xuất từ nỉ bông khoáng và khâu lên lưới kim ioại. Nỉ có kích thước 3000 X 500 X 50 I
và 5000 X 1000 . lOOmm, khối lượng thể tích 100 kg/m3, hộ I
số dẫn nhiệt ở 100°c là 0,043 kCal/m.°C.h. Nỉ này dùng drf ị cách nhiệt ở nhiệt độ thấp hơn 600°c.
Nỉ được khâu bàng sợi thủy tinh thường dùng để bảo vộ I những bể mặt có nhiệt độ 400°c. Thành phần của nỉ là bôn# khoáng tẩm dầu rỗi khâu bằng sợi thủy tinh đã được xử II trong dung dịch xà phòng. Loại nỉ này thường được sản xuất
với ỵ = 125 – 175 kg/m3, kích thước 2000 X 500 X 40mm vA
hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ 25 ± 5°c là 0,038 kCal/m.°C.h.
Tấm cứng và sản phẩm cách nhiệt ở dạng tấm, vỏ, bán trụ 1 được chế tạo trên cơ sở bông khoáng và các chất kết dính hưu I cơ (tổng hợp và bitum). Chất kết dính tổng hợp thường dù nu là phênol phoocmalđêhít và cacbamít phoocmalđêhít, còn bitum là loại bitum mác cao có nhiệt độ hóa mêm không thấp hdn 45° – 50°c.
Quá trình sản xuất sản phẩm loại cứng bao gồm : trộn sợi vrti chất kết dính ở dạng nhũ tương hoặc bột nhão, rồi tạo hình •An phẩm bằng cách ép cùng với gia công nhiệt. Thường dùng u máy ép chân không để nước dễ thoát ra ngoài sản phẩm. HAy sản phẩm thực hiện ở nhiệt độ 110° – 120°c sau đó nâng l<*n đến 130° – 140°c. Những sản phẩm dùng bitum có tính rhổt Cơ lí tốt hơn.