Vật tư thiết bị công nghiệp

Kiểm tra hoàn tất sản xuất may bay trc khi đưa vào hoạt động

Khi việc sản xuất bắt đầu với một động cơ Chất lượng m5i được thiết kế, mẫu đầu tiên được ấn định như một thử nghiệm chất lượng động cơ. Nhiều thí nghiệm được tiến hành để thử phản ứng của nó với các tình huống khác nhau mà động cơ sẽ đương đầu trong vòng đời phục vụ của nó. Các tình huông này bao gồm các điều kiện thời tiết cực hạn, các mảnh vụn trên không (chẳng hạn chim bay), các chuyến bay kéo dài và các khởi động lặp lại.
Trong suốt toàn bộ quá trình chế tạo một động cơ, các bộ phận cấu thành và các bộ phận lắp ráp được kiểm tra về độ chính xác của kích thước, trách nhiệm tay nghề và chất lượng của các bộ phận. Các kiểm tra kích thước được thực hiện theo nhiều cách. Một cách là dùng máy đo phôi hợp, máy này sẽ kiểm tra các nét chính của một bộ phận và so sánh chúng với các kích thước thiết kế. Một cách nữa là bôi một chất lỏng huỳnh
Hilling lên toàn bộ bề mặt của một bộ phận. Sau khi t II II lỏng đã lắng vào bất kỳ khe nứt hoặc dấu vết nào, BtAn thừa được lấy rà. Anh sáng tử ngoại sẽ cho biết ịiílt kỳ khuyết tật bề mặt nào có thể gây ra hỏng hóc pim cho động cơ.
Các cụm lắp ráp quay phải được cân bằng một cách I liính xác nhằm đảm bảo vận hành lâu dài. Trước khi lắp tíip lần cuối, tất cả các cụm lắp ráp được cân bằng động. ■Dllá trình cân bằng này rất giống cân bằng quay một V;mh bánh xe trên ôtô. Các cụm lắp ráp quay và lõi động Hi koàn tất được máy vi tính “quay” và điều chỉnh để tl/im bảo rằng chúng quay nghiêm. Kiểm tra chức năng của một động cơ hoàn tất diễn ra trong ba giai đoạn: thử linh tại, thử vận hành tĩnh và bay thử. Thử tĩnh tại là |< ÍĨMn tra các hệ thống, chẳng hạn điện và làm mát, trong khi động cơ không hoạt động. Thử vận hành tĩnh được lu-u khiển với động cơ lắp trên giá và hoạt động. Bay thử đòi hỏi một cuộc kiểm tra toàn diện về tất cả các hệ thống, dù trước đó có được thử hay không, theo một loạt các điều kiện và môi trường khác nhau. Mỗi động cơ sẽ tiếp tục I lược theo dõi trong suốt vòng đời phục vụ của nó.