Vật tư thiết bị công nghiệp

Kiểm tra đánh giá chất lượng lốp xe

In lịch tết giá rẻ / Cây nước nóng lạnh kangaroo / Nệm everon

Kiểm tra Kiểm tra chất lượng bắt đầu với các nhà Chết mạng cung cấp nguyên liệu. Các nhà sản xuất tìm kiếm các nhà cung cấp, là người thử nguyên liệu trước khi nó được giao đến nhà máy. Một nhà sản xuất sẽ thường ký hợp đồng với các nhà cung cấp nào đưa ra giấy chứng nhận chi tiết về các tính chất và thành phần của nguyên liệu. Để đảm bảo chứng nhận của các nhà cung cấp, các nhà hóa học của công ty sản xuất lốp tiến hành thử ngẫu nhiên nguyên liệu khi nó được giao.
Trong suốt quá trình trộn mẻ, các mẫu thử của cao su được kéo ra và thử để xác nhận các đặc tính khác nhau, chẳng hạn độ bền kéo và độ chặt. Mỗi công nhân lắp ráp lốp chịu trách nhiệm về các bộ phận sử dụng. Các số mã và một hệ quản lý hồ sơ bằng máy vi tính cho phép những người điều hành nhà máy dò ra các mẻ cao su và các thành phần riêng của lốp.
Khi một mẫu lốp mới đang được sản xuất lần đầu tiên, hàng trăm lốp được lấy từ đầu dây chuyền lắp ráp để thử khuyết tật. Một sô lôp được cắt mỏng để kiểm tra xem có hốc khí giữa các lớp thân hay không, trong khi một số lốp khác được ép lên các đinh tán kim loại để xác định sức cản đâm thủng. Một số lốp khác nữa được quay nhanh và ép lên các trống kim loại để thử khoảng cách đi và các đặc trưng hiệu suất khác.