Vật tư thiết bị công nghiệp

Chất kết dính hữu cơ

Sửa chữa động cơ điện / In túi giấy hà nội / Hộp đen hành trình

Những loại vật liệu như bitum, guđơrông, nhũ tương, nhựa màu là các chất kết dính hữu cơ. Chúng cổ thể ở dạng cứng, (ịuánh, lỏng (thành phẩn chủ yếu là hiđrôcácbon cao phân tử và một số hợp chất khác), có khả năng trộn lẫn và dính kết các vật liệu khoáng, tạo thành vật liệu đá nhân tạo có những tinh chất vật lí, cơ học phù hợp để xây dựng đường ôtô. Các chất kết dính hữu cơ còn được dùng làm vật liệu lợp, cách nước.
Căn cứ vào các đặc điểm sau để phân loại chất kết dính hữu cơ :
Theo thành phần hóa học, chia ra : bitum và guđơrông.
Theo nguồn gốc nguyên liệu chia ra :
– Bitum dấu mỏ – sản phẩm cuối cùng của dẩu mỏ.
– Bitum đá dầu – sản phẩm khi chưng đá dầu.
– Bitum thiên nhiên – loại bitum thường gập trong thiên
nhiên ở dạng tinh khiết hay lẫn với các loại đá.
– Guđrông than đá – sản phẩm khi chưng khô than đá.
– Guđrông than bùn – sản phẩm khi chưng khô than bùn.
– Guđrông gỗ – sản phẩm khi chưng khô gỗ.
Theo tính chất xây dựng chia ra :
– Bitum và guđrông rắn : ở nhiệt độ 20 – 25°c là một chất rAn có tính giòn và tính đàn hổi, ở nhiệt độ 180 – 200°c thì
Ị cổ tính chất của một chất lỏng.

– Bitum và guđrông quánh : ở nhiệt độ 20 – 25°c là một
chất mềm, có tính dẻo cao và độ đàn hổi không lớn lắm.

– Bitum và guđrông lỏng : ở nhiệt độ 20 – 25°c là chill
lỏng và có chứa thành phần hyđrôcacbon dễ bay hơi ; có khii
nâng đông đặc lại sau khi thành phẩn nhẹ bay hơi, và sau do có tính chất gần với tính chất của bitum và guđrông quánh.