Vật tư thiết bị công nghiệp

Chất dẻo xốp vật liệu cách nhiệt

Theo khối lượng thể tích tấm fibrôlit được chia ra 4 mác 1100, 350, 400 và 500 với cường độ tương ứng là 4, 5, 7 và 12 k0/cm2, hệ số dẫn nhiệt 0,078 – 0,13 kCal/m.°C.h, độ hút nước kliAng lớn hơn 20% và kích thước : dài 2000 – 2400 rộng 500 t r>50 và dày 50, 75, 100mm.
Tấm fibrôlit được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt, chịu lực
rách nhiệt và cách âm cho tường, sàn và trấn ngăn.
Ngoài dăm gỗ (được chế tạo một cách đặc biệt) người ta còn iltuig các nguyên liệu dạng sợi ngấn khác như vỏ bào, rơm rạ, roi băm, mùn cưa để chế tạo tấm fibrôlit.
Chất dẻo xốp
Việc tạo rỗng cho pôlime nhờ sử dụng các chất đặc biệt có khA nảng tách khí mạnh và làm trương nở khối polime khi ịinlime bị nung chảy mễm. Các chất đó cđ thể ở dạng rắn, lỏng vrt khí. Các chất tạo xốp ở dạng rắn có ý nghĩa thực tế lớn là rrtr chất cacbonát, bicacbonat natri và amoniac (tách ra C02 và N1I3 khi phân giải) azodinitryl, este của axit hữu cơ (tách ra khí C02). Các chất tạo bọt lỏng là benzen, phần benzen nhẹ, rượu v.v… còn các chất tạo bọt dạng khí là không khí, nitơ, khí cacboníc, amoniác.
Để tăng tính đàn hồi cho chất dẻo người ta còn cho thêm các chất dẻo hóa như fotfat, falat, v.v…