Vật tư thiết bị công nghiệp

Các loại bitum dầu mỏ

Bitum dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp của các hợp chất hiđrocácbon (metan, naftalen, các loại mạch vòng) và một sổ dẫn xuất phi kim loại khác. Nđ cđ màu đen, hòa tan được trong benzen (C6H6), clorofooc (CHC13), disunfuacacbon (CS2) và một số dung môi hữu cơ khác.
Thành phần hóa học của bitum dẩu mỏ như sau :
c = 82 – 88% ; s = 0 – 6% ; N = 0,5 – 1%;
H = 8 – 11% ; 0 = 0 – 1,5%.
Dựa trên cơ sở của thuyết vể nhóm hda học người ta chia bitum dấu mỏ thành 3 nhóm chính (nhóm chất dầu, nhóm chất nhựa, nhóm atfan) và các nhóm phụ.
Nhóm chất dầu gổm những hợp chất có phân tử lượng thấp (300 – 600), không màu, khối lượng riêng nhỏ (0,91 – 0,925). Nhóm chát, dầu làm cho bitum cđ tính lỏng. Nếu hàm lượng của nhóm này tăng lên, tính quánh của của bitum giảm. Trong bitum nhóm chất dầu chiếm khoảng 45 – 60%.
Nhóm chất nhựa gổm những hợp chất có phân tử lượng cao hơn (600 – 900), khối lượng riêng xấp xỉ 1, màu nâu sẫm. Nd co thể hòa tan trong benzen, etxăng, clorofooc. Nhóm chất nhựa trung tính (tỉ lệ H/C = 1,6 – 1,8) làm cho bitum có tính dẻo. Hàm lượng của nó tăng, độ dẻo của bitum cũng tàng lên. Nhựa axít (H/C = 1,3 – 1,4) làm tăng tính dính bám của bitum vào đá. Hàm lượng của nhtím chất nhựa trong bitum dầu mỏ vào khoảng 15 – 30%.,
Nhóm atfan rắn, giòn gổm những hợp chất có phân tử lượng lớn (1000 – 6000), khối lượng riêng 1,10 – 1,15, có màu nâu sảm hoặc đen, không bị phân giải khi đốt. Khi ở nhiệt độ lớn hơn 300°c thì bị phân giải ra khí và cốc, tỉ lệ H/C = 1,1.
Atfan có thể hòa tan trong clorofooc, têtraclorua cacbon (CC14), không hòa tan trong ête, dầu hỏa và axêtôn (C3H5OH). Tính quánh và sự biến đổi tính chất theo nhiệt độ của bitum phụ thuộc chủ yếu vào nhóm này.
Hàm lượng nhóm atfan tăng lên thì tính quánh, nhiệt độ hóa mềm của bitum cũng tăng lên. Hàm lượng của nhóm atfan trong bitum vào khoảng 10 – 38%.
Nhóm cacben và cacbốit. Tính chất của cacben gần giống như chất atfan, chỉ khác là không hòa tan trong benzen và trong CC14, hòa tan được trong disunfuacacbon khối lượng riêng lớn hơn 1.
Cacbôit là một chất rắn dạng muội, không hòa tan trong bất cứ dung môi hữu cơ nào.
Hàm lượng của các chất này ở trong bitum nhỏ hơn 1,5%; làm bitum kém dẻo.
Nhóm axít atfan và các anhyđrit. Nhóm này là những chất nhựa hóa (nhựa axít) mang cực tính (gốm những phân tử có chứa ị<6c cacbôxyn - COOH) ; nó là thành phẩn hoạt tính bề mặt lớn nhất của bitum, dễ hòa tan trong rượu cổn, benzen, clorofooc và khó hòa tan trong etxăng. Axít atfan có khối lượng riêng nhỏ hơn 1, màu nâu sẫm, hàm lượng ở trong bitum nhỏ hơn 1%. Khi hàm lượng tâng lên, khả năng thấm ướt và cường độ liên kết của bitum với bề mặt vật liệu khoáng dạng cácbonat tăng lên. Nhóm parafin là những hyđrô cácbua ở dạng rắn. Parafin có thể làm giảm khả năng phân tán và hòa tan của atfan vào l.rong các nhóm khác, có thể làm giảm tính đồng nhất của l>itum. Nếu tỉ lệ parafin tăng lên, nhiệt độ hđa mềm, tính giòn