Vật tư thiết bị công nghiệp

Atfan trong bitum dầu mỏ

Atfan có thể hòa tan trong clorofooc, têtraclorua cacbon (CC14), không hòa tan trong ête, dầu hỏa và axêtôn (C3H5OH). Tính quánh và sự biến đổi tính chất theo nhiệt độ của bitum phụ thuộc chủ yếu vào nhóm này.
Hàm lượng nhóm atfan tăng lên thì tính quánh, nhiệt độ hóa mềm của bitum cũng tăng lên. Hàm lượng của nhóm atfan trong bitum vào khoảng 10 – 38%.
Nhóm cacben và cacbốit. Tính chất của cacben gần giống như chất atfan, chỉ khác là không hòa tan trong benzen và trong CC14, hòa tan được trong disunfuacacbon khối lượng riêng lớn hơn 1.
Cacbôit là một chất rắn dạng muội, không hòa tan trong bất cứ dung môi hữu cơ nào.
Hàm lượng của các chất này ở trong bitum nhỏ hơn 1,5%; làm bitum kém dẻo.
Nhóm axít atfan và các anhyđrit. Nhóm này là những chất nhựa hóa (nhựa axít) mang cực tính (gốm những phân tử có chứa ị<6c cacbôxyn - COOH) ; nó là thành phẩn hoạt tính bề mặt lớn nhất của bitum, dễ hòa tan trong rượu cổn, benzen, clorofooc và khó hòa tan trong etxăng. Axít atfan có khối lượng riêng nhỏ hơn 1, màu nâu sẫm, hàm lượng ở trong bitum nhỏ hơn 1%. Khi hàm lượng tâng lên, khả năng thấm ướt và cường độ liên kết của bitum với bề mặt vật liệu khoáng dạng cácbonat tăng lên. Nhóm parafin là những hyđrô cácbua ở dạng rắn. Parafin có thể làm giảm khả năng phân tán và hòa tan của atfan vào l.rong các nhóm khác, có thể làm giảm tính đồng nhất của l>itum. Nếu tỉ lệ parafin tăng lên, nhiệt độ hđa mềm, tính giòn